قاعدة no up with in و of

اگر یک قطعه در کنترل تلویزیون خراب باشد کنترل کلاً از کار می‌افتد،پس قاعده ی آن صفر و صد است یعنی یا کنترل هیچ مشکلی ندارد یا خراب است. Mucha – singular feminine = a lot, a lot of, much

2023-02-03
    مناديل ف
  1. ‬ـ‪
  2. Read more
  3. تعريف زمن المستقبل البسيط Future Simple
  4. Sep 14, 2019 · دالة Vlookup
  5. No sooner had she read the letter than she started crying
  6. until completely dissolved
  7. تأليف: عطية محمد